Nabízíme korektury

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Pišme česky, správně, střízlivě, hezky

 

Ve Vámi zaslaném textu opravíme chyby pravopisné, mluvnické i stylistické. Je-li na první pohled zřejmý potřebný zásah slohový, je tak činěno až po konzultaci s Vámi. Obsah vždy zůstane nezměněn. 

 

Zaručujeme naprostou diskrétnost, Váš text čte pouze naše firma. Pořizování kopií či jakékoli šíření je chráněno zákonem.

 

Text opravíme a zpět elektronicky doručíme ve Vámi požadovaném čase.

 

Ceny v našem vydavatelství najdete mírné. Vždy ale adekvátní obsahu a jeho náročnosti po stránce odborné. Rovněž je přihlédnuto k rozsahu. Předběžné finanční ohodnocení naší práce Vám sdělíme již při prvním náhledu do textu.

 

Tým naší firmy disponuje znalostmi oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství českého jazyka pro SŠ.

Dále mnohaletou praxí v profesi korektor (denní tisk, ročníkové a diplomové práce) a praxí učitele českého jazyka.

Samozřejmostí je spolupráce s Ústavem pro jazyk český AV ČR v Praze.