Když se v Rakovníku řekne... - 2. díl

Když se v Rakovníku řekne... - 2. díl

Kniha rozvíjí výčet pojmů tak notoricky ve městě známých. Přestože ani mnozí z pamětníků už netuší, proč se to které místo nazývá tak, jak se o něm místopisně hovoří. Autorka s nesmírným patriotismem, zaujetím a pílí tyto vyhledala a upravila do formy přijatelné pro čtenáře. Ne tedy přísně faktograficky, přesto ale přehledně a srozumitelně.
Obsahuje na devadesát pojmů, vše je doplněno dobovými fotografiemi ze SOkA Rakovník, fotografa Václava Hvězdy i z archívu samotné autorky.

Cena 197,- Kč