Ukázky z vydaných publikací

Náměstí na dlani (2001, nové upravené vydání 2014)

  Potraviny u Lutovských        Přejdeme Vysokou ulici a jsme „U Lutovských“. Dům čp. 111, v němž kdysi Mojžíš Reiser čepoval plzeňské pivo (první Plzeňská pivnice v Rakovníku) a vpředu se prodávalo zboží koloniální a textilní. Když hostinec patřil Josefu...

Fejetony (?) (2002)

  Tak máme zase Velikonoce        Tak máme zase Velikonoce. Matně si vybavuji obrázek ze starého Vilímkova kalendáře, zachycující atmosféru tohoto svátku jara. Svěže zelený palouček, pasoucí se housátka, v povzdálí ovečka, jasně modré nebe, tak krásně a tak příjemně,...

Ztráty a ztráty (2007)

  Děda   Zmrzlý sníh mu tiše křupe pod botami                      náměstí zdá se být...

Na bloumání koncesi (2007)

  Nedůvěra   Neústupně     si svůj prostor vymezíš ovineš páskou s nápisem Stop   Pomalu capkáš                 v plyšových pantoflích   bráníš se zmenšuješ   až na tebe...

Když se v Rakovníku řekne... - 1. díl (2008)

Kino Vlast          Když v roce 1912 zažádal K. Jirásek o povolení provozování kinematografie ve městě, dostalo se mu odpovědi, že ne, že dosud se nejeví toho potřeba.        Zastavme se v Nádražní ulici. V prvním desetiletí...

Knedlíky už sem nikdy nepřijedou (2010)

         - Mono! Co to nádobí tady, neutřený... Ježíši nádobí, je mi teď ukradený... já to snad vážně zapomenu... no, teď si to dole nebudu moct ani zapsat...         Pohled na ohmatané dřevo otevřených dvířek nočního stolku......

Když se v Rakovníku řekne... - 2. díl (2010)

  Úvod          Jak už to tak zpravidla bývá, druhý díl čehokoliv nabízí „něco“, co se nevešlo, nestihlo či jen nezvládlo z důvodů všelikých v dílu prvém. A najednou tu druhý díl je a čtenář je žádostiv, zdali nebude o něco ošizen, zdali si autor dal stejnou...

Přepitomělá nálada (2013)

  Volte voly, volte krávy          „Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály. No, a na vratech a na plotech bejvaly napsaný čísla všech možnejch stran, počkej, to uvidíš, ono se to zase vrátí,“ řekla mi babička před těmi dvaceti lety. „Ale jedno si...

Čí jméno nese naše ulice (2003, nové souborné vydání 2015)

  Libertinova          Odbočíme-li v západní části Malcovy ulice doprava, jsme v ulici Libertinově.          Jiří Jan Libertin a Jan Ignác Libertin jsou oba rakovničtí rodáci. Maminka z našeho města pocházela, otec...

Babičko-český slovník (2016)

    A hlavně. Chovat se mravně! Asi mi čtenáři po dočtení celé knížky neuvěří, že toto nám při odchodu doporučovala se vztyčeným ukazovákem právě ta z babiček, jejíž mluvu zde najdou nejčastěji.     Hrůza Normální slovo, zdálo by se, že? Řekla-li jsem já o něčem, že to je,...
1 | 2 >>